Plany pracy i sprawozdania zespołów przedmiotowych.